Altanero

Fotot ovan är taget av Erica Lundberg

Valack f- 2005

Sirpas Spanska stjärna