Brandsäkerhet

Inom NRK månar vi om säkerheten för såväl människor som djur.

Vi är alla, du och jag, dessutom enligt lag skyldiga att göra vad vi kan för att förhindra uppkomst av brand och vid eventuell brand begränsa skadorna av den.

Du kan förhindra brand i vårt stall!

Brandrisken är stor i ett stall eftersom det finns mycket lättantändligt material som t.ex. hö och strö. Varje år inträffar det flera större bränder i stall där både djur och människor skadas och i värsta fall omkommer. Det här riktar sig till dig som vistas i stallet. Du kan förhindra att det uppstår brand i stallet genom att vara uppmärksam på brandriskerna och hjälpa till att arbeta förebyggande.

Om det börjar brinna

RÄDDA

 • Rädda människor, varna de du ser och ta dig snabbt bort från branden. Uppsamlingsplatsen, dvs. platsen där alla ska samlas vid en eventuell brand, är vid läktaren på utebanan. Ta dig dit så snabbt du kan och håll ihop med dina kamrater.
 • Personalen leder utrymningen av hästar tills räddningstjänsten kommer fram. Vid utrymningen behövs lugn och utrymme – låt dem därför arbeta i fred!

LARMA

 • Ring till larmtjänst på telefon 112. Larmoperatören vill veta hur många människor och djur som är i fara. Svara så gott du kan på frågorna! Frågorna försenar inte hjälpen eftersom samtalet avlyssnas av ytterligare en person som skickar ut de resurser som behövs.
 • Kontakta om möjligt ansvariga för anläggningen och veterinär.

SLÄCK

 • Släck med vatten eller brandsläckare. Finns på ett flertal ställen i stallet, på loftet, i ridhuset och i entren.
 • Om branden är kraftig, avbryt släckningen och ta dig ut!
 • Begränsa branden genom att stänga dörrar till brandhärden.

Checklista för att förebygga brand

 • Anläggningen är rökfri! Rökning får bara ske avsides, på hänvisad plats.
 • Häng upp utrustning och kläder på ett säkert och prydligt sätt.
 • Håll dörrar i stallet och till andra utrymmen stängda.
 • Se till att du vet var närmaste väg ut är.
 • Nödutgångarna får inte vara blockerade.
 • Blinkande lysrör är farliga! Om du ser något sådant, säg till på stallkontoret.
 • Släck alla lampor som inte gör någon nytta. Förutom att det blir säkrare spar vi pengar!
 • Det finns brandsläckare i stallet, ridhuset, entren och på loftet, se till att du vet var de finns!
 • Om det saknas en brandsläckare där det enligt en skylt ska finnas, kontakta omgående någon i personalen.