GDPR

Som PDF

Hantering av personuppgifter Nynäshamns Ridklubb

Nynäshamns Ridklubb behöver dina personuppgifter när du blir medlem i föreningen. Nynäshamns Ridklubb hanterar dina personuppgifter i sitt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och fakturera exempelvis ridavgiften. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till Svenska Ridsportförbundet och Nynäshamns kommun. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel aktivitetsstöd, som längst till föreningens upplösning.

 Vi kan komma att dela dina uppgifter med Svenska Ridsportförbundet, Riksidrottsförbundet, Nynäshamns kommun och anslagsgivande myndigheter.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis för behandling av personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla bokföringslagens krav samt GDPR artikel 6:1 (b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

 Inga personuppgifter lämnas till land utanför EU/EES. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns insamlade om dig eller få dina uppgifter raderade.

Du kan läsa mer om den nya dataskyddsförordningen, på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

 • DPR – Den nya Dataskyddsförordningen. Trädde i kraft 25 maj 2018.
 • Datasubjekt – Den som registreras.
 • Behandling – Allt man gör med de personuppgifter man har. Också att lagra dem är en behandling. Har ni en personuppgift så behandlar ni den. Punkt.
 • Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress, bilnummer.
 • Känslig personuppgift – Uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).
 • Personuppgiftsansvarig – ”PuA”. Den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen.
 • Personuppgiftsbiträde – ”PuB”. Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av PuA. 
 • Personuppgiftsbiträdesavtal – Måste finnas mellan PuA och PuB. Avtalet reglerar i huvudsak hur PuB får behandla uppgifterna.

De lagliga grunder som är mest aktuella för en förening är:

 • Samtycke – Man frågar och får lov. Gäller t ex viss marknadsföring.
 • Avtal – Föreningens stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på avtal.
 • Lag – Exempel: Om man har någon anställd så reglerar olika lagar detta, till exempel skattelagstiftningen.