KNUS Styrelse 2023

Ordförande: Andrea Georgiou

Vice ordförande/ kalasansvarig: Sandra Enesved

Sekreterare: Rebecka Backesten

Media ansvarig: Rebecka Backesten och Tilda Dahllöf

Kassör: Alva Lööv Njuru

Ledamöter: Julia Johansson, Julia Lord Träff, Felicia Kailokari, Noelia Schönning Jacobsson, Maja Högberg