KNUS Styrelse 2024

Ordförande: Andrea Georgiou

Vice ordförande/kalasansvarig: Alva Lööv Njuru

Sekreterare: Rebecka Backesten

Kassör: Kimia Ajamlou

Media ansvarig: Rebecka Backesten och Tilda Dahllöf

Ledamöter: Julia Johansson, Julia Lord Träff, Noelia Schönning Jacobsson, Maja Högberg, Hedda von Malmborg, Isabelle Faltin och Tanya Wallentin