KNUS Styrelse 2022

KNUS styrelse 2022

Ordförande: Erica Lundberg

Sekreterare: Amanda Reisner

Kassör: Johanna Appeltoft

Ledamöter: Erica Sjödén, Rebecka Backesten, Sandra Enesved. Mira Jerresten, Andrea Georgiou, Noelia Schönning Jakobsson, Elin Theander, Maja Högberg och Emma Backesten.