RE:RIDE

Vi är på väg att starta upp något vi tror kommer kunna bli väldigt bra och vi hoppas att alla kan hjälpa oss att starta igång vår RE:RIDE. Konceptet som redan har provats i andra län bygger på att kunna erbjuda kläder och utrustning till de som själva kanske inte kan köpa allt de skulle önska. Det är då fritt att ta det man behöver i RE:RIDEN. Så som det har fungerat på andra ställen så har de från början varit beroende av att folk skänker saker men även att de som kan/vill betala en slant swishar till föreningen så att man på så sätt kan hjälpa till att fylla på. Men som sagt, det är inget måste utan tanken är att man får ta saker utan kostnad och förhoppningsvis kanske kunna lämna in något i utbyte i framtiden. 

Läs mer här: RE:RIDE – Stockholms Läns Ridsportförbund

För att få igång det här så behöver vi saker, det kan vara allt från kläder till utrustning. Har du något du kan bidra med? Lämna gärna in det till ridskolan, lämplig plats just nu är på loftet, och märk gärna tydligt med RE:RIDE så att det inte hamnar bland upphittade saker-högen.