Priser för privatlektioner

Se mer under priser och praxis.

Priser för privatlektioner:

 30 min45 min60 min
nybörjare
60 min flera  
Rider på lektion500570700620  
Rider inte på lektion530600700670  
Rider på lektion termin470540590  
Rider inte på lektion termin500570620  
  
I ridtiden ingår upp och avsittning, framridning och avskrittning.
Om du behöver hjälp med att sadla och tränsa ingår även det i ridtiden.
 
       
Tävlingsgrupp      
Enstaka470   
Termin440   
Privatryttare med egen häst      
Enstaka390   
Termin340