Priser för privatlektioner

Se mer under priser och praxis.

Priser för privatlektioner:

 30 min45 min60 min60 min flera  
Rider på lektion500570670620  
Rider inte på lektion530600700670  
Rider på lektion termin470540640590  
Rider inte på lektion termin500570670620  
  
I ridtiden ingår upp och avsittning, framridning och avskrittning.Om du behöver hjälp med att sadla och tränsa ingår även det i ridtiden. 
       
Tävlingsgrupp      
Enstaka470 640470  
Termin440 610420  
Privatryttare med egen häst      
Enstaka390 570370  
Termin340 540320