Krisplan för Nynäshamns Ridklubb

Namn/befattningTelefon
Sofia Oscarsson
Ridskolechef
072 501 3345
070 394 2835
Sirpa Kallunki
Ridinstruktör
073 999 6550
Anneli Hallberg
Ordförande
073 031 8330
Gunilla Reisner
Vice Ordförande
070 6803194
Kerstin Bobeck
Säkerhetsansvarig
070 639 0950

Mediaansvarig: Ordförande

Krisplan

 1. En olycka eller kris inträffasr
 2. Ring 112
 3. Kontakta första namn i krisgruppen
 4. Krisgruppen samlas eller har telefonkontakt
 5. Krisgruppen sammanfattar läget och fördelar arbetsuppgifter
 6. Den som sköter växel eller tar emot inkommande samtal informeras och instrueras
 7. Beroende på vad som inträffat kontaktas polis.
 8. Kontakta även sjukhus, präst och på lämpligt sätt anhöriga. De närmaste vännerna samlas och informeras vid dödsfall.
 9. Övriga anställda informeras
 10. Krisgruppen sammanfattar läget med jämna mellanrum
 11. Media kontaktas eventuellt.
 12. Praktiska angelägenheter ordnas.
 13. En minnestund kan arrangeras vid dödsfall.
 14. Fortsatt information, stöd och hjälp till anhöriga. vänner och anställda

Listan anpassas till föreliggande behov. Nedan följer en kort förklaring till punkterna.

1. Tänk på att dödsolyckor och allvarliga incidenter ska anmälas till arbetsmiljöinspektionen.

2. Via sos alarm får man hjälp med brandkår, polis, ambulans och präst

3. Kontakta i första hand nummer 1 på listan, om man inte får svar, fortsätt nedåt på listan tills du får svar. Lämna ALDRIG ett meddelande på telefonsvarare.

4. Krisgruppen samlas i ridhus entren

5. Det är av yttersta vikt att vi har fyllig och rätt information om olyckan. Det är alltid bra att diskutera eventuella åtgärder inom gruppen i en stressituation. En ledare utses. Dagbok ska föras över den information vi får och de beslut vi fattar och åtgärder vi vidtar. Dagboken kan vara värdefull i polis-och försäkringsärenden och även en erfarenhet att dra lärdom av inför kommande kriser. Kontakter med anhöriga noteras.

6. Enbart samtal som rör krisen ska kopplas till krisgruppen. Ordförande har ansvaret för kontakt med media.

7. Vid en persons dödsfall är det normalt polis som informerar anhöriga muntligt. Normalt bör aldrig föreningen överta den uppgiften eller försöka hinna före. Ha ett nära samtal med polis/präst om hur budet skall lämnas. I vissa fall kan det vara fördel om ordförande eller ridskolechefen följer med.

10. Det är viktigt att stämma av läget kontinuerligt med alla deltagarna i gruppen. Det är lätt att någon åtgärd glöms bort. Ny information kommer och förändrar tidigare beslut.

11. Var beredd att media kan höra av sig. Var klar med vad du ska säga och hänvisa till ordförande som är ansvarig.

12. Det kan vara kontakter med försäkringsbolag och skadereglerare.

14. Krisgruppen och framförallt ledningen bör vara klar över att ett långsiktigt arbete vidtar efter de akuta insatserna.