Hitta hit

Google Maps Länk

Vägbeskrivning Ridskola: Väg 73 mot Nynäshamn. Vid första avtagsvägen mot Torö, trafikplats Älgviken, sväng höger. Vägen går i en S-kurva över järnvägen fortsätt efter den rakt fram mot Nynäshamn.

Fortsätt förbi avfarten till Kvarnängen. I rondellen tag vänster. Vägen svänger 90 grader nedanför backen. Vid vändplan ta höger in på en mindre väg. Följ den till skylt om parkering.

Vägen är väl skyltad från väg 73.

Vägbeskrivning Tävling: Väg 73 mot Nynäshamn. Vid första avtagsvägen mot Torö, trafikplats Älgviken, sväng höger. Vägen går i en S-kurva över järnvägen fortsätt efter den rakt fram mot Nynäshamn. Beroende på väderlek kommer parkeringen att bli på Kvarnängen alt 1 eller alt 2. i hagen Se skyltning.

Alt. 1 Sväng vänster mot Kvarnängens idrottsplats. Fortsätt ner för backen, parkeringen ligger på höger sida. Koordinater decimalt   58.92447  17.92385

Alt 2. Fortsätt förbi avfarten till Kvarnängen. I rondellen tag vänster. Vägen svänger 90 grader nedanför backen. Vid vändplan ta höger in på en mindre väg. Följ den till skylt om parkering.

Vägen är väl skyltad från väg 73.