Appalachian

f. 1994

Annelies gamla häst som vi lånar under våren

Fick vandra vidare till de evigt gröna ängarna i Juni 2017