Välkomna till en ny termin!

Vi hoppas att alla har haft en fin jul.

Nu är det snart ett nytt år och en ny termin. Vårterminen 2024 börjar nu på tisdag den 2 januari, dock inte för Fias tävlingsgrupper och markarbetesgrupp som börjar veckan efter.

Vi ser fram emot en ny rolig termin – välkomna!

Rabatterna tas bort från och med VT 2024

Vi känner, precis som alla andra, av de ökade kostnaderna överallt och vi har därför behövt att se över våra priser och praxis inför vårterminen 2024. Istället för att öka samtliga ridavgifter så har vi valt att ta bort de rabatter vi erbjudit för dels familjer samt för enskilda ryttare.